Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

Katedra Ergonomii

Nadbystrzycka 38, pokój 212
20-618 Lublin
tel: (+48 81) 538 45 24
e-mail: wz.ke@pollub.pl

Kierownik Katedry

 

Pracownicy Katedry

 • mgr Stanisław Bolibok
 • dr inż. Krzysztof Czarnocki
 • inż. Marian Daszczuk
 • dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PL
 • dr Anna Walczyna
 • dr Krystyna Wojciechowska

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Profil naukowy, realizowane i planowane tematy badawcze

Główne obszary działalności naukowej Katedry dotyczą:

 • metodologii badań i zastosowań praktycznych makroergonomii;
 • ergonomicznej diagnostyki oraz projektowania (korekcyjnego i koncepcyjnego) procesów produkcyjnych w technologicznych systemach wytwórczych;
 • ergonomicznej diagnostyki oraz projektowania (korekcyjnego i koncepcyjnego) maszyn i urządzeń technologicznych;
 • inżynierii bezpieczeństwa;
 • metod szacowania i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • metodologii kształtowania poziomu jakości pracy;
 • realizacji procesów eksploatacji systemów antropogenicznych w przemyśle i w usługach;
 • metod reinżynierii procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie;
 • neurokognitywistyki i neuroergonomii