Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

Prace dyplomowe

Obszary dyplomowania pracowników WZ PL - pobierz
 

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej - pobierz

Harmonogram wyboru promotora przez studentów - pobierz

System antyplagiatowy - Zarządzanie Rektora PL - pobierz;        ZAŁĄCZNIKI - pobierz pdf; pobierz doc

Wytyczne do przygotowywania prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej - pobierz

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie studenta (jeden egzemlarz "luzem", a drugi wklejony do pracy) - pobierz
Załącznik nr 2 - Opinia promotora nt. oryginalności pracy   - pobierz
Załącznik nr 3 - Opinia promotora w sprawie dopuszczenia do obrony pracy - pobierz

Wzór karty pracy dyplomowej - pobierz
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej lub magisterskiej - pobierz   pdf
Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (ZiIP) - pobierz   pdf
Wzór oświadczenia promotora (dotyczy tylko studentów studiów II stopnia) - pobierz
Wzór podania do Dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - pobierz
Wzór druku oceny pracy - pobierz
Wzór druku recencji pracy - pobierz


Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru - [pobierz]
Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim - [pobierz]
Karta obiegowa - pobierz
 

 

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Zarządzanie - (pobierz)

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie - (pobierz)

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - (pobierz)