Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Informacje o innych konferencjach

XI Konferencja Naukowa Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw, 29 listpada - 1 grudnia 2017 r., Łódź

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zachowania organizacyjne” pod tytułem „Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku”, 23-25 listopada 2017 r., Sulejów

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu, 20 października 2017 r., Gdańsk

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”, 7-10 października 2017 r., Sopot-Sztokholm

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – wolność w ujęciu nauk społecznych, 21-23 września 2017 r., Szczyrk

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA, 22-23 czerwca 2017 r., Poznań

Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych, 22-23 czerwca 2017 r., Jarosław

XI Międzynarodowa Konferencja p.t. Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2017), 21-22 czerwca 2017 r., Olsztyn

III International Scientific Congress “Innovations 2017”,19-22 czerwca 2017, Varna, Bulgaria

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2017: Nowe trendy rozwoju regionów, 5-6 czerwca 2017 r., Siedlce

XII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomii, Zarządzania, Finansów, Ubezpieczeń I Bankowości, 1-2 czerwca 2017 r., Płock

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mechanizmy wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie”, 30-31 maja 2017 r., Nałęczów

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Efektywność Źródłem Bogactwa Narodów. ESWN 2017, 28-30 maja 2017 r., Wrocław

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych, depresyjnych i restrukturyzowanych”, 19 maja 2017r., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II, Biała Podlaska

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ,,Dylematy współczesnego zarządzania”, 18-19 maja 2017 r., Wrocław

Make Learn & TIIM Joint International Conference 2017: Management Challenges in a Network Economy, 17-19 maja 2017 r., UMCS Lublin

Applied Data Science 2017, 16-17 maja 2017 r., Wrocław

IV Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, 15-16 maja 2017 r., Warszawa

Konferencja: W kierunku zarządzania procesowego organizacją - trendy i wyzwania, 12 maja 2017 r., Szczecin

„Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na regionalne zróżnicowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce”, 12 maja 2017 r., Biała Podlaska

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, 11-13 maja 2017 r., Szczyrk

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy gospodarki światowej, 28 kwietnia 2017 r., Toruń

Warsztaty: Pisanie artykułów naukowych, 11 kwietnia 2017 r., Warszawa 

VIІI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 7 kwietnia 2017 r., Charków

XII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych: Praktyczne interpretacje problematycznych przepisów w nowym Prawie zamówień publicznych, 6 kwietnia 2017 r., Warszawa

I Seminarium Migracyjne EUMIGRO pt. „Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro”, 5 kwietnia 2017 r., Warszawa

XVI Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2017, 4-5 kwietnia 2017 r., Toruń

III Ogólnopolska Konferencja Postępy Techniki, Termografia-Termowizja, 31 marca 2017 r., Wrocław

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Trendy Marketingu” ed. III, 24 marca 2017r., Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

International Conference Innovations in Science and Education, 22-24 marca 2017r, Prague, Czech Republic