Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Informacje o innych konferencjach

Informatyka w Zarządzaniu/Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej IwZ/CMEE 2019, 28-29 listopada 2019 r., Warszawa

Sympozjum Nauk Społecznych 2019, 27-30 listopada 2019 r., Podklasztorze

II Konferencja Naukowa Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, 17-18 października 2019 r., Częstochowa

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”, 23-25 września 2019 r., Gdańsk–Sztokholm

XXVIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXIII Konferencja Taksonomiczna) SKAD 2019 nt. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 18-20 września 2019 r., Szczecin

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mikroekonometria w Teorii i Praktyce", 16-17 września 2019 r., Szczecin

4th International Conference on Marketing Management MM 2019, 13-14 czerwca 2019 r., Warszawa–Żelazowa Wola

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”, 7 czerwca 2019 r., Płock

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, 31 maja 2019 r., Kielnarowa

TranSopot 2019 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, 27-29 maja 2019 r., Sopot 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa INTELIGENTNY ROZWÓJ W UKŁADACH TERYTORIALNYCH INTELLIGENT DEVELOPMENT IN TERRITORIAL UNITS IDTU 2019 Inteligentne Regiony, Miasta i Wsie – doświadczenia i wyzwania, 23-24 maja 2019 r., Biała Podlaska

II Konferencja naukowa pt. Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia, 21 maja 2019 r., Warszawa

I Ogólnopolska Konferencja Matematyczno-Informatyczna OMIKRON, 24 maja 2019 r., Siedlce

V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Współczesne Zastosowania Informatyki”, 20 maja 2019 r., Siedlce

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców FRAKTALE, 17 maja 2019 r., Siedlce

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Problemy gospodarki światowej, 10 maja 2019 r., Toruń

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 23-24 marca 2019 r., Lublin

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” pt. Przedsiębiorstwo wobec nieciągłości rozwoju. Cyfryzacja i dostęp. Polaryzacja i dostosowanie. 7-8 marca 2019 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie