Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Agnieszka Surowiec

Pokój 22 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4726

e-mail: a.surowiec@pollub.pl

Konsultacje:

Środa: 10.30-12.00

 

 

Dr Agnieszka Surowiec

 

Przebieg rozwoju naukowego:

 1. magisterium: 1999, Wydział Matematyki i Fizyki, UMCS
 2. doktorat: 2003, Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS.
 3. Od roku 2004 pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (wcześniej Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki)

Zainteresowania badawcze:

Modelowanie ekonometryczne. Teoria gier.

Obecnie prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ekonometria, Metody ilościowe w zarządzaniu.

Dorobek naukowy - publikacje po doktoracie:

 1. Selected econometric methods of modelling the world’s population Rzymowski WitoldSurowiec Agnieszka // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2018, nr 2, vol. 22, s. 34-44

 2. Modelling population growth with difference equation method / Rzymowski WitoldSurowiec Agnieszka // PRZEGLAD STATYSTYCZNY - 2017, nr 3, vol. 64, s. 339-351

 3. Gry obronne / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 9-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)

 4. Identification of periodic components / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 128-141.

 5. Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, nr 8, s. 409-426.

 6. Analysis of average exchange rates / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 51-61.

 7. Determinants method of explanatory variables set selection to linear model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 80-87.

 8. Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 / Surowiec Agnieszka, Rzymowski Witold // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 207, s. 233-242.

 9. Two-asset portfolio / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE, 2013, nr 2, s. 183-192.

 10. Method of parameters estimation of pseudologistic model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 256-266.

 11. Autoregression models for unemployment rate / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 262-273.