Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Bartosz Przysucha

P. o. Kierownika Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Pokój 23 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4638

e-mail:

b.przysucha@pollub.pl

wz.kmiwz@pollub.pl

Konsultacje:

Środa: godz. 10:00-12:00

 

Laboratorium metod statystycznych

 

dr Bartosz Przysucha

 

Absolwent V LO w Lublinie, Klasa Matematyczno-Fizyczna prof. Sławomira Czapczyńskiego. Absolwent studiów matematyka na UMCS na wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki specjalność zastosowania matematyki. Praca magisterska napisana w Zakładzie Funkcji Analitycznych pod Kierunkiem dr. Janusza Goduli: On the group of automorphism of canonical domains -  Charakteryzacja grup automorfizmów obszarów kanonicznych.

Od 2007 roku pracownik Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu. W latach 2011-2015 Doktorant Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2015 roku uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika o specjalności Analiza Sygnałów w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Temat pracy „Statystyczne modele w procesach zarządzania ochroną środowiska przed hałasem” promotor prof. dr hab. inż. Wojciech Batko.

Od 2016 roku pełniący obowiązki Kierownika Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

 

Zainteresowania badawcze:

Teoria pomiarów, wyznaczanie niepewności wskaźników hałasu wykorzystywanych w zarządzaniu ochroną środowiska przed hałasem, charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw wyników pomiarów poziomów dźwięku, metodyka wyznaczania niepewności pomiarów, asymetryczne przedziały ufności, rozkłady prawdopodobieństw portfeli inwestycyjnych i ich składników.

 

Projekty badawcze:

Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą (Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki) w ramach Projektu badawczego nr: 15.11.130.749 “Dobór probabilistycznych formalizmów modelowych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym”

Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą (Katedra Mechaniki i Wibroakustyki) w ramach grantu  nr N R03 0030 06 „Projekt zintegrowanego monitoringu akustycznego z automatyczną detekcją źródeł zakłóceń”

Współpraca z Instytutem Agrofizyki PAN w ramach projektu nr 2012/07/B/N29/02340  "Określenie wpływu zróżnicowania budowy i własności gleby na wzrost i plon roślin w uproszczonej konserwatywnej uprawie roli"

Współpraca z firmą ATWind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach projektu "System monitoringu i diagnostyki stanu łożysk w układach mechanicznych w zakresie ilościowej oceny niezawodności komponentów"

Dydaktyka:

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej:

Wydział Zarządzania oraz Wydział Podstaw Techniki na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Finanse i rachunkowość, Marketing i komunikacja rynkowa, Matematyka.

Laboratoria: Statystyka matematyczna, Ekonometria, Inżynieria rynku, Cybernetyka, Badania Operacyjne, Teoria Systemów, Badania Rynkowe i Marketingowe, Prognozowanie i Symulacje.

Wykłady/Ćwiczenia: Matematyka, Statystyka w Zarządzaniu, Statystyka Opisowa, Badania Operacyjne, Matematyczne Metody w Zarządzaniu, Metody Ilościowe w Zarzadzaniu, Teoria Miary i Całki

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Batko, W. i Przysucha, B. (2010). Determination of the Probability Distribution of the Mean Sound Level. Archives of Acoustic, Vol. 35, No. 4, s. 543-550.
  2. Batko, W. i Przysucha, B. (2011). Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions. Acta Physica Polonica A, Vol. 119, s. 1086-1090.
  3. Batko, W. i Przysucha, B. (2012). Uncertainty Assesment of Index M. Acta Physica Polonica A, Vol. 121, s. A-156-A159.
  4. Batko, W. i Przysucha, B. (2014). Statistical Analysis of the Equivalent Noise Level. Archives of Acoustic, Vol. 39, No. 2, s. 195-198.
  5. Przysucha, B., Batko, W. i Szeląg, A. (2015). Analysis of the Accuracy of the Uncertainty Noise Measurement. Archives of Acoustic, Vol. 40, No. 2. S 183-189.