Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Bartosz Przysucha

P. o. Kierownika Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Pokój 23 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4638

e-mail:

b.przysucha@pollub.pl

wz.kmiwz@pollub.pl

Konsultacje:

Środa: godz. 12:00-13:00 (pokój 23)

Środa: godz. 13:00-14:00 (pokój 26)

 

Laboratorium metod statystycznych

 


 

dr Bartosz Przysucha

 

Absolwent V LO w Lublinie, Klasa Matematyczno-Fizyczna prof. Sławomira Czapczyńskiego. Absolwent studiów matematyka na UMCS na wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki specjalność zastosowania matematyki. Praca magisterska napisana w Zakładzie Funkcji Analitycznych pod Kierunkiem dr. Janusza Goduli: On the group of automorphism of canonical domains -  Charakteryzacja grup automorfizmów obszarów kanonicznych.

Od 2007 roku pracownik Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu. W latach 2011-2015 Doktorant Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2015 roku uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika o specjalności Analiza Sygnałów w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Temat pracy „Statystyczne modele w procesach zarządzania ochroną środowiska przed hałasem” promotor prof. dr hab. inż. Wojciech Batko.

Od 2016 roku pełniący obowiązki Kierownika Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu. Od 2018 roku kierownik studiów podyplomowych Analiza danych.

Poza uczelnią prowadzę również szkołę matematyki (link).

 

Zainteresowania badawcze:

Teoria pomiarów, wyznaczanie niepewności wskaźników hałasu wykorzystywanych w zarządzaniu ochroną środowiska przed hałasem, charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw wyników pomiarów poziomów dźwięku, metodyka wyznaczania niepewności pomiarów, asymetryczne przedziały ufności, rozkłady prawdopodobieństw portfeli inwestycyjnych i ich składników.

 

Projekty badawcze:

Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą (Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki) w ramach Projektu badawczego nr: 15.11.130.749 “Dobór probabilistycznych formalizmów modelowych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym”

Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą (Katedra Mechaniki i Wibroakustyki) w ramach grantu  nr N R03 0030 06 „Projekt zintegrowanego monitoringu akustycznego z automatyczną detekcją źródeł zakłóceń”

Współpraca z Instytutem Agrofizyki PAN w ramach projektu nr 2012/07/B/N29/02340  "Określenie wpływu zróżnicowania budowy i własności gleby na wzrost i plon roślin w uproszczonej konserwatywnej uprawie roli"

Współpraca z firmą ATWind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach projektu "System monitoringu i diagnostyki stanu łożysk w układach mechanicznych w zakresie ilościowej oceny niezawodności komponentów"

Dydaktyka:

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej:

Wydział Zarządzania oraz Wydział Podstaw Techniki na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Finanse i rachunkowość, Marketing i komunikacja rynkowa, Matematyka.

Laboratoria: Statystyka matematyczna, Ekonometria, Inżynieria rynku, Cybernetyka, Badania Operacyjne, Teoria Systemów, Badania Rynkowe i Marketingowe, Prognozowanie i Symulacje.

Wykłady/Ćwiczenia: Matematyka, Statystyka w Zarządzaniu, Statystyka Opisowa, Badania Operacyjne, Matematyczne Metody w Zarządzaniu, Metody Ilościowe w Zarzadzaniu, Teoria Miary i Całki.

Zajęcia ze Statystyki prowadzone w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Zajęcia: Statystyka opisowa i testowanie hipotez, Rachunek błędu pomiarowego, Rachunek prawdopodobieństwa, Ekonometryczne modele regresyjne prowadzone na studiach podyplomowych Analiza danych.

Najważniejsze publikacje:

  1. Przysucha B., Szeląg A., Pawlik P., (2020). Probability distributions of one-day noise indicators in the process of the type a uncertainty evaluation of long-term indicators, Applied Acoustics, vol. 161, s. 1-9.
  2. Baruch K., Majchrzak A., Przysucha B., Szeląg A., Kamiński T. (2018). The effect of changes in atmospheric conditions on the measured sound absorption coefficient of materials for scale model tests. Applied Acoustics, Vol. 141, s. 250-260.
  3. Przysucha B., Batko W.,  Szeląg A., (2015). Analysis of the Accuracy of the Uncertainty Noise Measurement. Archives of Acoustic, Vol. 40, No. 2, s.183-189.
  4. Batko, W. i Przysucha, B., (2014). Statistical Analysis of the Equivalent Noise Level. Archives of Acoustic, Vol. 39, No. 2, s. 195-198.
  5. Batko W., Przysucha B., (2012). Uncertainty Assesment of Index M. Acta Physica Polonica A, Vol. 121, s. A-156-A159.
  6. Batko W., Przysucha B., (2011). Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions. Acta Physica Polonica A, Vol. 119, s. 1086-1090.
  7.  Batko W., Przysucha B., (2010). Determination of the Probability Distribution of the Mean Sound Level. Archives of Acoustic, Vol. 35, No. 4, s. 543-550.

 

Wykaz wszystkich publikacji