Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Edward Kozłowski

Pokój 20 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4628

e-mail: e.kozlovski@pollub.pl

Konsultacje:

             Poniedziałek: 10:00 - 12:00

 

Zapraszam na stronę:

http://www.kozlowski.pollub.pl

 

Dr Edward Kozłowski

 

Przebieg rozwoju naukowego:

 1. magisterium: 1996, Wydział Matematyki i Fizyki, UMCS
 2. doktorat: 2002, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa Tytuł pracy doktorskiej: Optymalizacja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztu informacji.

Zainteresowania badawcze:

Optymalne sterowanie adaptacyjne dla systemów stochastycznych z losowym horyzontem,

Modelowanie układów wspomagania decyzji i sterowania w warunkach niepewności.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Prognozowanie i symulacje, statystyka opisowa, statystyka matematyczna.

 

Dorobek naukowy - najważniejsze publikacje:

 • Ł. Sobaszek, A. Gola, E. Kozłowski, Application of survival function in robust scheduling of production jobs, Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS], Red. Ganzha Maria, M. Maciaszek, M. Paprzycki, New York: IEEE, 2017, s. 575-578. (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2325-0348)
 • E. Kozłowski, D. Mazurkiewicz, B. Kowalska, D. Kowalski,  Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators, Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017: proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS],  Red. A. Burduk, D. Mazurkiewicz , Cham, Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208. (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357, nr. 637)
 • G. Kłosowski, E. Kozłowski, A. Gola, Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing, Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017: proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017, [WOS],  Red. A. Burduk, D. Mazurkiewicz, Cham, Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270. (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637)
 • E., Kosicka, E. Kozłowski, D. Mazurkiewicz,  Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts, Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017: proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS], Red. Burduk, D. Mazurkiewicz, Cham, Switzerland Springer, 2018, s. 54-63. (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637)
 • E. Kozłowski, Optimal stopping areas for discrete time linear quadratic control problem, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS], New York: IEEE , 2017, s. 503-507.
 • E. Kozłowski, Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi, Lublin, Politechnika Lubelska, 2018, 192 s.
 • E. Kozłowski, B. Kowalska, D. Kowalski, D. Mazurkiewicz, Water demand forecasting by trend and harmonic analysis, Archives Of Civiland And Mechanical Engineering, 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148.
 • E. Kozłowski, Optimal stopping of controlled linear stochastic systems, MMAR 2016 - 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 29 August – 1 September 2016, s. 272-277.
 • E. Kozłowski, Analiza i identyfikacja szeregów czasowych, Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 272 s.
 • E. Kozłowski, D. Mazurkiewicz, , The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes , Eksploatacja i Niezawodność -Maintenance and Reliability, vol. 17(4), 2015, s.604-609.
 • E. Kozłowski, Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon , MMAR 2015 - 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 24-7 August 2015, s. 553-557.
 • E. Kozłowski, A. Gola, A. Świć, Model of production control in Just-in-Time delivery system conditions, Advances in Manufacturing Science and Technology, 38 (1), 77-88.
 • E. Kozłowski, A. Gola, A.Świć, M. Hajduk, W. Terkaj, A predective model of Multi-stage production planning for fixe time orders, Management and Production Engineering Review, 5(3), 23-32
 • T. Banek, E. Kozłowski, Deterministic versus stochastic in the free horizon LQC problem, Aktualne problemy automatyki i robotyki, pod red. K. Malinowskiego, J. Józefczyka, J. Świątka, Wrocław, 2014, s. 94-101.
 • E. Kozłowski, Stabilization of linear systems in random horizon via control , Control And Cybernetics - 2013, nr 2, vol. 42, s. 527-541
 • Tadeusz Banek, Edward Kozłowski, LQG monotone follower model of change control in turbulent environment, In: Tadeusz Trzaskalik and Tomasz Wachowicz (ed.), Multiple Criteria Decision Making '09. The Publisher of The University of Economics in Katowice 2010, pp. 11-30
 • Banek T., Kozłowski E., Active learning in discrete-time stochastic systems, In: Jerzy Jozefczyk and Donat Orski (ed.), Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, 2010, pp.350-371.
 • Kozłowski E., Stochastic optimal control problem with random horizon, Recent Advances in Control and Automation, ed. Malinowski K., Rutkowski L., Polish Neural Network Society, Exit, Warsaw 2008, pp. 125-130.
 • Banek T., Kozłowski E., Adaptive control of system entropy, Control and Cybernetics, vol 35 (2006) No. 2, pp. 279-289.
 • Banek T., Kozłowski E., Active and passive learning in control processes application of the entropy concept, Systems Sciences, vol. 31, N.2, pp. 29 - 44.
 • Banek T., Kozłowski E., On an operational model of single investment selection with information cost., Control and Cybernetics, vol 32 (2003) No. 1, pp. 87-102.
 • Banek T., Kowalik P., Kozłowski. E., Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost, Control and Cybernetics, vol 29(2000) No. 2., pp. 617-622.
 • Banek T., Kowalik P., Kozłowski. E., Portfolio selection model with information cost, Control and Cybernetics, vol 28 (1999) No. 1, pp. 89-99.