Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Tomasz Warowny

Pokój 22 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4726

e-mail: t.warowny@pollub.pl

 

Konsultacje:

      Czwartek: godz.  12:00-14:00

 

dr Tomasz Warowny

 

Studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS, kierunek matematyka, ukończone w 1993 r.

Tytuł pracy magisterskiej: „Miary Gaussa w przestrzeniach Banacha”.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w 2002 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie pracy doktorskiej „Modelowanie polityki dywidend”.

Od 1993 pracownik Politechniki Lubelskiej w Katedrze Badań Operacyjnych, Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa i obecnie w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

Zainteresowania badawcze:

- probabilistyczne modele decyzyjne,

- teoria gier,

- portfele inwestycyjne.