Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

dr Tomasz Warowny

Pokój 22 (łącznik w nowym Oxfordzie)
tel. (0) 81 538 4726

e-mail: t.warowny@pollub.pl

 

Konsultacje:

      Piątek: godz.  14:00-15:30

 

dr Tomasz Warowny

 

Studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS, kierunek matematyka, ukończone w 1993 r.

Tytuł pracy magisterskiej: „Miary Gaussa w przestrzeniach Banacha”.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w 2002 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na podstawie pracy doktorskiej „Modelowanie polityki dywidend”.

Od 1993 pracownik Politechniki Lubelskiej w Katedrze Badań Operacyjnych, Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa i obecnie w Katedrze Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

Zainteresowania badawcze:

- probabilistyczne modele decyzyjne,

- teoria gier,

- portfele inwestycyjne.

 

Publikacje:

  • Rzymowski W., Surowiec A., Warowny T., Prognozowanie kursu EURO/USD w oparciu nie tylko o szare modele, Matematyczne miscellanea. T. 3,  red. Gorgol I. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-55.
  • Warowny T., Estimating the probabilities of a simultaneous occurrence of random phenomena, Probability in action. Vol. 3, red. Przysucha B., Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 157-167.
  • Rzymowski W., Warowny T., Problem of multistage, strictly positional games with delayed information, Probability in action. Vol. 2, red. Łagodowski  Z., Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 114-127.
  • Rzymowski W., Warowny T., Bluff in games , Probability in action, red.  Banek T., Kozłowski E., Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 63-71.
  • Warowny T., O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje, Metody  Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 2012, nr 3, vol. 8, s. 243-252.