Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Nadbystrzycka 38, pokój 231
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 44 80
fax: (+48 81) 538 46 81
e-mail: wz.kop@pollub.pl
www: http://www.kop.pollub.pl

Kierownik Katedry

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski

Pracownicy Katedry

 • dr Tomasz Cieplak
 • dr inż. Katarzyna Czop
 • dr inż. Grzegorz Kłosowski
 • dr inż. Monika Kulisz
 • dr inż. Elżbieta Małyszek
 • dr hab. Joanna Sitko
 • dr hab. inż. Jolanta Słoniec, prof. uczelni
 • dr inż. Kazimierz Szatkowski
 • mgr inż. Anna Dolecka - sekretariat

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Profil naukowy, realizowane i planowane tematy badawcze

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym.
 • Komputerowa integracja produkcji (w tym: projektowanie i organizacja ESP, oraz zintegrowanych systemów zarządzania produkcją).
 • Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych (modelowanie symulacyjne, systemy masowej obsługi, sieci neuronowe, systemy ekspertowe, modele optymalizacyjne).
 • Systemy informatyczne: metody projektowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją, metody komputerowej integracji przedsiębiorstwa, metody projektowania bazy danych.
 • Zarządzanie innowacjami: ekonomika, zarządzanie, rozwój, transfer i marketing innowacji produktywnych w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji non-profit.
 • Metody analizy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (diagnostyka stanu organizacyjnego, cele doskonalenia organizacji).
 • Systemy organizacyjne obsługi technicznej produkcji.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami przyszłości (przedsiębiorstwa uczące się i kreatywne).
 • Metody wdrażania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Metody wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
 • Wpływ wdrażania innowacji technicznych na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.

WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW

Laboratorium badania i wdrożeń usług informatycznych w chmurze dla przedsiębiorstw w zakresie:

 • SaaS - Software as a Service – (oprogramowanie jako usługa) -  klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem; Laboratorium to jest wyposażone w serwer o dużej mocy obliczeniowej dostępny przez sieć lokalną i Internet. Katedra korzysta także z 25 stanowiskowego Laboratorium Dydaktycznego, które może być wykorzystane  do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych i kursów.

ZREALIZOWANE I REALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKTY WDROŻENIOWE dotyczące rozwiązań informatycznych z zakresu usprawnienia procesu produkcyjnego lub usługowego poprzez implementację rozwiązań w oparciu o chmurę obliczeniową:

 1. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług produkcyjnych na obrabiarki klasy CNC w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Best Metal Sp. z o.o. w Lublinie w ramach działania „Bon na innowacje” (umowa nr 237/BNI/DPP/12).
 2. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług transportowych w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie NIEZGODA GRZEGORZ HDS TRANSPORT w Lublinie w ramach działania „Bon na innowacje” (umowa nr 238/BNI/DPP/12).
 3. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług budowlanych w zakresie handlu i dystrybucji kostki brukowej, elementów drogowych oraz innych wyrobów betonowych, w oparciu technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie MC-BETON WYROBY BETONOWE MAGDALENA NIEZGODA w Lublinie w ramach działania „Bon na innowacje” (umowa nr 239/BNI/DPP/12).
 4. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług produkcyjnych na obrabiarki klasy CNC w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie P.P.H.U. STARK Stanisław i Arkadiusz Kępka S. C. w Lublinie w ramach działania „Bon na innowacje” (umowa nr 240/BNI/DPP/12).
 5. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie produkcji elementów kamiennych na obrabiarkach klasy CNC w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie GALERIA KAMIENIA AGLOMAR ARTUR KOZŁOWSKI w Motyczu, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0045/13).
 6. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie produkcji elementów kamiennych na obrabiarkach klasy CNC w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie KĘPA ANDRZEJ CARPENTER w Lublinie, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0043/13).
 7. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług produkcyjnych na obrabiarkach klasy CNC w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie ŻÓŁKOWSKI PIOTR INWENT w Lublinie, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0044/13).
 8. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie produkcji odzieży w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie OUTSOURCING Marcin Kapica w Sułowie, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0286/13).
 9. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług poligraficznych w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie True-Colours S.C. w Lublinie, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0095/14).
 10. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług informatycznych w oparciu o technologię chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie SNAP CONSULTING w Lublinie, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0082/14).

PROJEKT WDROŻENIOWY dotyczący rozwiązań informatycznych z zakresu usprawnienia procesu produkcyjnego poprzez implementację systemu eksperckiego opartego na optymalizacji z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych:

 1. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w dziedzinie usług produkcyjnych w oparciu o system ekspercki bazujący na sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie PPH KRYSTIAN w Lublinie, w ramach działania „Bon na innowacje” (wniosek nr BNI/06/0183/14).

ZREALIZOWANE I REALIZOWANE UMOWY

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa posiada kilkanaście podpisanych umów o współpracy z przedsiębiorcami. W większości są to umowy o charakterze ramowym, precyzującym ogólne warunki i cele współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami. W ramach ww. umów możliwa jest wymiana informacji na linii nauka-biznes, co jest korzystne dla obu stron. Uczelnia ma możliwość kierowania studentów i badaczy do firm, gdzie mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi przypadkami praktyki gospodarczej.
Ponadto, umowy tego typu mają potencjał budowania dobrych relacji nauki z przemysłem, co pozwala uzyskiwać stronom bardziej wymierne korzyści w przyszłych okresach. Dzięki nawiązanym kontaktom, możliwe było realizowanie wspólnych projektów wdrożeniowych i badawczych. Zdobyte tą drogą doświadczenia umożliwiły skuteczne ubieganie się o zlecenia dotyczące opiniowania projektów (tzw. Start-up).

PROPOZYCJE DORADZTWA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KATEDRY

 • Organizacja i sterowanie produkcją – projekty optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zarządzania ich przebiegiem;
 • Organizacja obsługi produkcji – projekty mające na celu usprawnienie procesów pomocniczych takich jak między innymi: transportu i magazynowania, utrzymania ruchu, systemów informatycznych itp.;
 • Przygotowanie produkcji – organizacja działań projektowych w zakresie przygotowania produkcji nowych wyrobów lub modernizacji starych;
 • Zarządzanie projektami – wdrażanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych technik informatycznych zarządzania projektami. Prowadzenie szkoleń personelu zajmującego się zarządzaniem projektami.
 • Zarządzanie jakością – wspomaganie doradcze w zakresie stosowania metod i technik poprawiających jakość wyrobów i usług. Wdrażanie systemów TQM jako modułów zintegrowanego systemu wytwarzania CIM;

PROPOZYCJE KONSULTINGU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KATEDRY

 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem – szkolenia w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, wybór właściwych metod dla konkretnej organizacji biznesowej, optymalizacja kosztów zarządzania;
 • Działalność szkoleniowa – kursy lub studia podyplomowe o tematyce związanej z szeroko rozumianą organizacją przedsiębiorstwa.

PROPOZYCJE EKSPERTYZ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KATEDRY

 • Wynalazczość i ochrona patentowa – prowadzenie badań zdolności patentowej i czystości patentowej proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych;
 • Marketing produktu – organizacja procesu badań istotnych dla odbiorcy cech produktu w procesie konstruowania;
 • Komputerowe systemy zarządzania produkcją – organizacja procesu wdrażania komputerowo zintegrowanego systemu wytwarzania CIM oraz realizacja konkretnych projektów informatycznych w zakresie algorytmizacji i oprogramowania szczegółowych zadań w zakresie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Dydaktyka i kierunki prowadzenia prac dyplomowych

Zajęcia prowadzone na kierunku „Zarządzanie” w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa:

 1. Przygotowanie produkcji
 2. Zarządzanie produkcją i usługami
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie innowacjami
 5. Organizacja obsługi produkcji
 6. Zintegrowane systemy transportu i magazynowania
 7. Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 8. CRM w obsłudze klienta
 9. Controlling logistyczny   
 10. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 11. 1Zarządzanie łańcuchem dostaw
 12. EPM - Enterprise Project Management    
 13. Bezpieczeństwo i ochrona danych
 14. Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstw
 15. Lean Production    
 16. Symulacje i modelowanie procesów logistycznych
 17. Zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie
 18. Zarządzanie zmianami i wiedzą

Zajęcia prowadzone na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa:

 1. Procesy produkcyjne
 2. Przygotowanie produkcji
 3. Zarządzanie produkcją i usługami
 4. Metody i techniki zarządzania
 5. Ochrona własności intelektualnej
 6. Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Kierunki prowadzenia prac dyplomowych:

 1. Komputerowa integracja produkcji (w tym: projektowanie i organizacja ESP, oraz zintegrowanych systemów zarządzania produkcją CIM);
 2. Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych;
 3. Modelowanie symulacyjne;
 4. Systemy masowej obsługi;
 5. Systemy ekspertowe;
 6. Modele optymalizacyjne;
 7. Systemy informatyczne: metody projektowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją;
 8. Metody komputerowej integracji przedsiębiorstwa;
 9. Zastosowanie informatyki do wspomagania prac inżynierskich;
 10. Analiza efektywności i optymalizacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie,
 11. Analiza efektywności i optymalizacja procesów logistycznych,
 12. Projektowanie procesów produkcyjnych opartych na zasadzie koncepcji ciągłego przepływu (One-piece flow),
 13. Wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 14. Projektowanie systemów i linii produkcyjnych (konwencjonalnych i elastycznych),
 15. Projektowanie baz danych dla potrzeb zarządzania procesami produkcyjnymi i obsługowymi,
 16. Komputerowe systemy zarządzania produkcją - projektowanie i analiza efektywności,
 17. Analiza systemu i poziomu jakości kształcenia uczelni wyższych.

Konferencje
Współudział w organizacji cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowo-technicznych:
Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

W REGIONIE

Formy współpracy B+R z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, potwierdzone listami intencyjnymi:

 1. PZL Świdnik S.A.
 2. EURODOM Sp. z o.o., Tarnawatka Tartak
 3. PPH KRYSTIAN, Lublin
 4. Best Metal Sp. z o.o., Lublin    
 5. Mak-Pol Sp. z o.o., Lublin
 6. ERGOMET Sp. j., Lublin
 7. ECO-MET, Lublin

W KRAJU

Przeprowadzenie badań mających na celu zaprojektowanie efektywnego systemu wytwórczego do produkcji elementów meblowych z wbudowanymi panelami typu OLED dla przedsiębiorstwa MCP Spółka z o.o. z Rzezawy.

Liczne opinie o innowacyjności oraz opinie o nowej technologii wystawiane przez Katedrę Organizacji Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania, na zamówienie m. innymi Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, a także dla przemysłu w związku z różnorodnymi projektami wdrożeniowymi, w szczególności związanymi z inwestycjami w innowacyjne technologie.

WYNIKI PRAC BADAWCZO -ROZWOJOWYCH ZASTOSOWANYCH W GOSPODARCE - 11 wdrożeń o których była mowa powyżej

Ważniejsze/ ciekawsze publikacje

Ważniejsze publikacje książkowe wydane przez pracowników Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa:

 • Diagnostyka procesów wytwarzania / Lipski Jerzy; - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 172 s.
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Lipski Jerzy, Loska Andrzej, Orłowski Cezary .- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, 333 s. [MNiSW: 4]
 • Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Józwik Jerzy, Lipski Jerzy .- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 219 s.
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją, ujęcie procesowe / [Red:] Szatkowski Kazimierz .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 499 s.
 • Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi / Czop Katarzyna, Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe, [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 17-36