Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

17 marca 2017

Co ZUS robi z Twoimi pieniędzmi?

Tego mogli dowiedzieć się studenci Wydziału Zarządzania w dniu 13 marca (poniedziałek) i  to bezpośrednio u źródła. W ramach projektu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” na Wydziale odbyło się spotkanie z ekspertami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Studenci dowiedzieli się, dlaczego składki ubezpieczeniowe są przymusowe, ile wyniesie ich przyszła emerytura i czy ZUS może zbankrutować…

- Na temat systemu ubezpieczeń społecznych funkcjonuje wiele mitów - relacjonuje Maria Piwińska, wykładowca z ZUS - wynikają one głównie z braku wiedzy. Spotkania, takie jak to, dają możliwość pokazania studentom, jak wyglądają fakty i liczby. Tego typu spotkania pomagają kształtować świadomość ekonomiczną studentów, którzy niedługo zaczną pracować i płacić składki do ZUS. Ta wiedza to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Kolejne spotkanie z ekspertami z ZUS odbędzie się w poniedziałek 20 marca br. w godz. 10.00-12.00.

Temat wykładu: „ZUS dla Studenta” - czyli praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wszystko w kontekście ubezpieczeń społecznych. Zwłaszcza, jeśli chcesz założyć własną firmę…

Więcej o Projekcie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na www.nzb.pl