Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

31 marca 2017

IV Konferencja Naukowa Młodzi o Sporcie, 26 kwietnia 2017 r., Kraków

Koło Naukowe Managerów Sportu UJ zaprasza pasjonatów sportu oraz zarządzania na IV Konferencję Naukową Młodzi o Sporcie pod hasłem:

Przedsiębiorczość w sporcie, czyli jak odnieść sukces poza areną
26 kwietnia 2017 roku
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jest to czwarta konferencja poświęcona zagadnieniom zarządzania w sporcie organizowana przez studentów i do studentów skierowana. Konferencja łączy dwie perspektywy: spojrzenie praktyków i ekspertów zaproszonych jako prelegentów oraz wizję młodych ludzi.

Zachęcamy więc studentów i doktorantów do uczestnictwa w konferencji w charakterze słuchaczy, a także do przedstawienia artykułów naukowych dotyczących strategii, metod i narzędzi kreowania wizerunku sportowców i organizacji sportowych oraz tworzenia rozpoznawalnej marki firmy lub regionu poprzez sport. Artykuły te zostaną zaprezentowane w czasie konferencji w formie posterowej. Następnie wybrane prace, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (w formie e-booka).

Zapraszamy zarówno do zaprezentowania swoich prac, jak również wysłuchania prelekcji zaproszonych gości. Uczestnictwo w konferencji, prezentacja posterowa oraz publikacja są bezpłatne.

Harmonogram oraz szczegóły organizacyjne konferencji i publikacji pod adresem: www.turystyka.uj.edu.pl/mos-konferencja-2017, dodatkowe informacje: konferencja.kzt@uj.edu.pl.