Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

9 kwietnia 2017

Klasa menedżerska w XXIV LO - patronat Wydziału Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej objął patronatem klasę o profilu menedżerskim w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. W piątek 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10.35 w budynku szkoły przy ul. ul. Elsnera 5 została podpisana umowa.

Z propozycją współpracy zwrócił się do uczelni dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Pan Marian Klimczak. - Klasa menedżerska to nasza odpowiedź na oczekiwania uczniów zainteresowanych kontynuacją nauki na kierunkach politechnicznych oraz na potrzeby rynku pracy, na którym kompetencje menedżerskie są bardzo pożądane - mówi dyrektor. - Atutem tej klasy będzie wprowadzenie dodatkowego przedmiotu e-zarządzanie. Program do jego nauczania opracujemy wspólnie z wykładowcami Wydziału Zarządzania. Zajęcia pozwolą zdobyć informacje potrzebne do zarządzania własnym biznesem, takie jak: obsługa prawna e-biznesu, poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz rozwoju biznesu. Młodzież dowie się również jak działają firmy outsourcingowe oraz franczyzowe.

Na współpracy skorzystają uczniowie, którzy w przyszłości chcieliby studiować na kierunkach związanych z zarządzaniem, marketingiem, komunikacją rynkową. - Będą oni mogli nie tylko pogłębiać wiedzę, ale również lepiej poznać uczelnię, charakter i specyfikę zajęć. Licealiści będą odwiedzać Politechnikę Lubelską, brać udział w wykładach. Liczymy, że część z nich zostanie naszymi studentami – informuje prof. Stanisław Skowron, dziekan Wydziału Zarządzania.

Umowa przewiduje także wspólne przedsięwzięcia edukacyjne i naukowe polegające na organizowaniu dla uczniów oraz studentów konkursów i imprez, takich jak: olimpiady, konferencje, sympozja, festiwale nauki czy dni otwarte - podkreśla prof. Magdalena Rzemieniak, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania.

Nauka w klasie menedżerskiej pozwoli rozwinąć uczniom kluczowe obecnie kompetencje, w szczególności kreatywność i przedsiębiorczość oraz myślenie matematyczne. Młodzież nauczy się wykorzystywać zdobyte wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: matematyka, geografia i język angielski.

Podczas piątkowego spotkania uczniowie wysłuchali wykładu dr inż. Joanny Wyrwisz z Katedry Marketingu dotyczącego autoprezentacji. Dowiedzieli się jak najlepiej wykorzystać studia dla własnego rozwoju. Ponadto młodzież miała okazję poznać ofertę dydaktyczną Uczelni.

(Zdjęcia: T. Maślona/SAF PL)

Pełna fotogaleria ze spotkania