Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Pliki do pobrania


Zarządzenie Nr R-39/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021 - pobierz

Obwieszczenie nr 2/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 14/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji  dla poszczególnych kierunków studiów  prowadzonych w Politechnice Lubelskiej  w roku akademickim 2020/2021 - pobierz

Zarządzenie Nr R-24/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia  dla pełnomocnika kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej  do podejmowania czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym - pobierz  (załącznik wersja Word - pobierz)

Zarządzenie Nr R-52/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021 - pobierz

Uchwała Nr 47/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2019/2020 - 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich  - pobierz

Zarządzenie Nr R-32/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2020/2021 - pobierz

Zarządzenie Nr-17/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021 - pobierz

 

Podanie o przyjęcie na studia - pobierz   (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów
z listy rezerwowej)

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4644 lub 081 538 4597