Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji - studia STACJONARNE  i  NIESTACJONARNE:

Krok 1
Zarejestruj się w systemie - https://ehms.pollub.pl/rekrutacja/?logout=yes - w terminie do dnia 16 sierpnia 2020 r.

Krok 2
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł (na poczcie lub w banku) na nr konta wskazany przez system elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) - do dnia 16 sierpnia 2020 r.

Krok 3
Wprowadź do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) wyniki, będące podstawą kwalifikacji (studia I stopnia - wyniki egzaminu dojrzałości / studia II stopnia - ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia)  - do dnia 16 sierpnia 2020 r.

Krok 4
Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego (w systemie ERK) - w dniu 17 sierpnia 2020 r. 

Krok 5
Złóż wymagane dokumenty w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - do dnia 21 sierpnia 2020 r. 
(szczegółowe zasady składania dokumentów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, stosownie do obowiązującego stanu epidemicznego)
 

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:

- wydrukowana z systemu ERK i podpisana ankieta osobowa,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- kopia świadectwa dojrzałości,
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za wydanie legitymacji w wysokości 22 zł


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia:

- wydrukowana z systemu ERK i podpisana ankieta osobowa,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem,
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
- pokwitowanie opłaty za wydanie legitymacji w wysokości 22 zł (dotyczy tylko kandydatów, którzy nie są absolwentami PL)
 

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4644 lub 081 538 4537