Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów
- decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia ... 2018 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunkach:
- Finanse i Rachunkowość - I stopień - pobierz
- Marketing i Komunikacja Rynkowa - I stopień - pobierz
- Zarządzanie - I stopień - pobierz                     
- Zarządzanie - II stopień - pobierz            


Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na kierunkach:
- Finanse i Rachunkowość - I stopień - pobierz
- Zarządzanie - I stopień - pobierz                     
- Zarządzanie - II stopień - pobierz      Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przypomina, że osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 018 w terminie:
- studia stacjonarne - do dnia 12 lipca 2018 r. w godz. 9-14
- studia niestacjonarne - do dnia 25 lipca 2018 r. w godz. 9-14

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na studia I stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł


Wymagane dokumenty od kandydatów na studia II stopnia:
- ankieta osobowa (wydruk z systemu) podpisana przez kandydata,
- xero dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
- xero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- xero dowodu osobistego (powiększone obie strony),
- trzy fotografie o wymiarach 37x52mm,
- pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
- pokwitowanie opłaty za indeks i legitymację w wysokości 21 zł lub w przypadku absolwentów PL - 4 zł tytułem: indeks
 

Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest
jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361