Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

 

Wyniki rekrutacji kandydatów -
- decyzja WKR z dnia 4 września 2020

 

Listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia  na kierunkach:
- finanse i rachunkowość                                  - pobierz
- inżynieria logistyki                                           - pobierz
- marketing i komunikacja rynkowa                - pobierz
- zarządzanie                                                       - pobierz

_________________________________________________________________

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje, że nadal prowadzi rekrutację kandydatów na na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach:
- finanse i rachunkowość                                 
- inżynieria logistyki                                          
- marketing i komunikacja rynkowa               
- zarządzanie                                                      

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na bieżąco. W związku z tym, należy śledzić zmiany w systemie ERK.
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I-go stopnia mają obowiązek dostraczyć n/w dokumenty:

- ankieta osobowa podpisana przez kandydata,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
- oryginał świadectwa dojrzałości


Dokumenty można przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września  na adres:

Komisji Rekrutacyjna
Wydział Zarządzania - pok. 114
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin


Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach.

_________________________________________________________________

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje, że nadal prowadzi rekrutację kandydatów na na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku zarządzanie.       


Kwalifikacja kandydatów odbywa się na bieżąco. W związku z tym, należy śledzić zmiany w systemie ERK.
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów II-go stopnia mają obowiązek dostarczyć n/w dokumenty:

- ankieta osobowa podpisana przez kandydata
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem


Dokumenty można przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września  na adres:

Komisji Rekrutacyjna
Wydział Zarządzania - pok. 114
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin


Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie traktowane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia nauki na studiach.

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4644 lub 081 538 4537