Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów
- semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

Wyniki rekrutacji kandydatów -
- decyzja WKR z dnia 25 lipca 2019 r.

Listy osób PRZYJĘTYCH na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość                     - pobierz
      - Inżynieria Logistyki                             - pobierz
      - Marketing i Komunikacja Rynkowa      - pobierz
      - Zarządzanie                                         - pobierz

 

W związku z przedłużeniem terminu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia
oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia,
listy przyjętych na n/w studia zostaną opublikowane
w dniu 20 września 2019 r.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach:
      - Finanse i Rachunkowość                     - pobierz
      - Inżynieria Logistyki                             - pobierz
      - Marketing i Komunikacja Rynkowa      - pobierz
      - Zarządzanie                                         - pobierz

 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie:
  - studia stacjonarne        - pobierz
  - studia niestacjonarne  - pobierz
 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 32 lub 33
telefon: 081 538 4361