Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Prace dyplomowe

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych w Wydziale Zarządzania w okresie obowiązywania procedur zdalnego kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz


Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej - obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 - pobierz

Harmonogram wyboru promotora przez studentów - pobierz

 

Szanowni Studenci,
Informujemy, że Rada Wydziału Zarządzania na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała  tematy prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Marketing i Komunikacja Rynkowa oraz Zarządzanie.

Propozycje tematów prac dyplomowych:
- dla kierunku Finanse i Rachunkowość - [pobierz]
- dla kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - [pobierz]
- dla kierunku Zarządzanie:
                          studia I stopnia (licencjat) - [pobierz]
                          studia II stopnia (magisterskie) - [pobierz]
 

Tematy prac dyplomowych, zgłoszone w trybie indywidualnym, zatwierdzone przez Radę Wydziału Zarządzania w dniu 12 lutego 2020 r. - [pobierz]

 

System antyplagiatowy - Zarządzenie Nr R-6/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego - pobierz 
ZAŁĄCZNIKI - pobierz

 

Inne dokumenty do pobrania:

Wzór karty pracy dyplomowej - pobierz  pdf
Wzór podania o indywidualny temat pracy dyplomowej - pobierz  pdf
Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy - pobierz  pdf
Wzór podania o zmianę tematu pracy dyplomowej - pobierz  pdf
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej lub magisterskiej - pobierz   pdf
Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (ZiIP) - pobierz   pdf

Zarządzenie Nr R-56/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia - pobierz
Wzór druku oceny pracy dyplomowej   - pobierz
Wzór druku recencji pracy dyplomowej - pobierz


Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru - pobierz
Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim - pobierz
Karta obiegowa - pobierz
 

 

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Finanse i Rachunkowość - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)
na kierunku Zarządzanie - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie - pobierz

Zagadnienia do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich)
na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - pobierz