Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wzory podań

Uniwersalny wzór podania do Prodziekana ds studenckich - w_podania.doc 

Wzór podania o wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w j. angielskim - dyplom_ang.doc 

Wzór planu indywidualnej organizacji studiów - plan_ios.doc

Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego przed zakończeniem semestru -pobierz