Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Rady oraz Komisje na Wydziale

Regulamin rad programowych na Wydziale Zarządzania

Rady oraz Komisje na Wydziale Zarządzania w kadencji 2016-2020:


Rada Programowa kierunku Zarządzanie:

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron 

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Ewa Bojar
 2. dr hab. Elena Mieszajkina, prof. uczelni
 3. dr inż. Jacek Dziwulski
 4. dr inż. Mariusz Sobka
 5. mgr Anna Surma-Syta
 6. mgr inż. Jacek Tomaszewski

Rada Programowa kierunku Finanse i Rachunkowość:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr Magdalena Czerwińska
 2. dr Magdalena Miszczuk
 3. dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
 4. dr inż. Tomasz Żminda

Rada Programowa kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
 2. dr inż. Agnieszka Bojanowska
 3. dr inż. Marcin Gąsior
 4. dr hab. inż. Barbara Szymoniuk, prof. uczelni
 5. dr inż. Joanna Wyrwisz

Rada Programowa kierunku Inżynieria Logistyki:

Przewodniczący:

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Maciej Mindur
 2. dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni
 3. dr Tomasz Cieplak
 4. dr inż. Grzegorz Kłosowski
 5. dr inż. Monika Kulisz
 6. dr Bartosz Przysucha

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. uczelni

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Ewa Bojar
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
 3. dr hab. inż. Artur Paździor, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
 6. dr hab. inż. Łukasz Skowron, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
 7. dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący:

dr Anna Walczyna – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Członkowie:

 1. dr inż. Jakub Bis
 2. dr inż. Katarzyna Czop
 3. dr hab. inż. Marcin Gąsior
 4. dr inż. Marta Juszczyk
 5. dr Agnieszka Surowiec
 6. mgr inż. Jacek Tomaszewski
 7. dr inż. Tomasz Żminda

Przedstawiciel Studentów:

Dawid Kozak


Komisja ds. Finansów:

Przewodniczący:

dr hab. inż. Bogdan Wit, prof. uczelni

Członkowie:

 1. dr hab. Edward Kozłowski
 2. dr Magdalena Miszczuk
 3. dr inż. Mariusz Sobka
 4. mgr inż. Mariusz Łukasik

Komisja ds.Kształcenia:

Przewodniczący:

dr inż. Mariusz Sobka

Członkowie:

 1. dr Magdalena Czerwińska
 2. dr inż. Monika Kulisz
 3. dr inż. Małgorzata Sosińska -Wit
 4. dr Anna Walczyna – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 5. dr inż. Joanna Wyrwisz

Przedstawiciel Studentów:

Karolina Kujda