Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Władze Wydziału

prof. dr hab. inż. Stanisław SkowronDZIEKAN - prof. dr hab. inż. Stanisław SKOWRON

PRODZIEKAN ds. rozwoju dr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK, prof. uczelni

PRODZIEKAN ds. studenckich - dr Magdalena MACIASZCZYK


Informacje szczegółowe

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
konsultacje dziekańskie: 
tel. sekretariatu: (+81) 538 44 63
e-mail: s.skowron@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Dziekana

 

Prodziekan ds. rozwoju

dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni
konsultacje dziekańskie:
tel. sekretariatu (+81) 538 44 63
e-mail: m.rzemieniak@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Prodziekana ds. rozwoju

 

Prodziekan ds. studenckich
dr Magdalena Maciaszczyk
konsultacje dziekańskie: 
tel. sekretariatu (+81) 538 44 63
e-mail: m.maciaszczyk@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Prodziekana ds. studenckich
 

Biuro Dziekana WZ 
mgr Aneta Jałowiec, pokój 26
tel.: (+81) 538 44 63
e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl